Gammelt foto av Talvik sentrum  fra tidlig på 50-tallet

Huset nærmest er vel Else og Harald Olsen sitt.

Bilde fra Lillian Abelsen